10 March 2015

PPKI SK Pasir Panjang

Murid-Murid PPKI SK Pasir Panjang telah menyertai Kejohonan Merentas Desa Pendidikan Khas Daerah Kuala Terengganu di Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Terengganu pada 9 Mac 2015. Mereka berjaya mendapat tempat keempat lelaki, tempat kesepuluh perempuan dan tempat pertama perempuan.