27 July 2011

Latihan Kebakaran


Bomba SKPP sedang memadam kebakaran

Latihan kebakaran di SK Pasir Panjang, Kuala Terengganu bermula pada jam 9.00 pagi pada 27 Julai 2011. Pegawai bomba yang telah terlibat ialah Encik Faizal, Ab.Talib dan M.Samsu dari Balai Bomba Kuala Terengganu.

Objektif :

1. Murid dapat menyelamatkan diri jika sekiranya berlaku kebakaran .

2. Murid dapat berwaspada sentiasa dan berhati-hati dengan kebakaran.

3. Murid dapat mengikuti laluan untuk menyelamatkan diri ketika berlaku kebakaran.

Aktiviti :

1. Guru membunyikan loceng amaran kebakaran

2. Murid keluar dari kelas masing-masing secara teratur tetapi pantas mengikut laluan yang telah ditetapkan.

3. Murid berkumpul di luar bangunan sekolah, iaitu di depan sekolah.

4. Guru menerangkan tujuan latihan kabakaran kepada murid.

5. Murid balik ke kelas masing-masing.

Pegawai Bomba Encik Faizal, Ab.Talib dan M.Samsu