22 January 2015

Program Transisi Tahun 2015Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah.

Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman yang berbeza dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama.

TUJUAN PROGRAM
Murid–murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran guru –guru dan kawan baru dalam masa yang singkat.

Guru–guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun 1

Meningkatkan minat dan semangat murid datang ke sekolah tanpa banyak masalah.

OBJEKTIF
Mengembangkan sosio- ekonomi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran yang formal.

Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut sukatan pelajaran Tahun 1.

Mencapai tahap pencapaian kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya.

Menyesuaikan diri di kelas Tahun 1.

Bermotivasi dan bersemangat untuk belajar.

19 January 2015

Pegawai Perhubungan Sekolah dari PDRM

Pegawai Perhubungan Sekolah dari PDRM, telah melawat ke SK Pasir Panjang, Kuala Terengganu pada 18 Januari 2015.

14 January 2015

Pegawai Pelajaran Daerah, Kuala Terengganu

Encik Azahar bin Abu Bakar
Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Terengganu
 telah melawat ke SK Pasir Panjang pada 13 Januari 2015.