17 January 2013

Guru Besar SK Pasir Panjang


1. Encik Muhamad bin Ismail – Januari 1939 – Mei  1940
2. Encik  Talib bin Haji Ali – Jun 1940 – Ogos 1940
3. Encik Mohd Amin – September  1940 – Disember  1940
4. Encik Awang Da Ibrahim bin Ismail – Januari 1941 - September 1953
5. Encik Wan Embong bin Sulaiman – September 1953 - Januari 1954
6. Encik Muhamad bin Hassan – Januari 1953 – Disember 1969
7. Encik Awang bin Musa – Januari 1970 – Disember 1972
8. Encik Wan Affandi bin Abdullah – Januari 1973 - Disember 1979
9. Tuan Haji Mohd Ali bin Yusof – Januari 1980 – September 1983
10.Encik Abdullah @ Shamsuddin bin Abdul Rahman – Julai 1983 – Ogos 1993
11.Tuan Haji Dunnia bin Mat Zain – September 1993 – Julai 1994
12.Tuan Haji Ramli bin Abu Bakar – Ogos 1994 – Mei  1998
13.YM Che Ku Setia bin Long – Mei 1998 – September 1998
14.Tuan Haji Ali  bin Mamat @Mohamed – September 1998 – Januari 2003
15.Tuan Haji Muhamad bin Awang ,PJK.PPN. – Febuari 2003 – April 2008
16.Puan Hajah Jamilah binti Muda – Mei 2008 - 30 November 2013
17.Tuan Haji Muslan bin Muslim - 1 Disember 2013 -  3 Ogos 2014
18. Puan Ros Haya binti Aziz