05 March 2015

MTQ Peringkat Sekolah 2015Rasional

Meninggikan syiar Islam serta mengambil pengajaran dari AI-Quran , untuk direalisasikan dalam kehidupan seharian dalam mencari keredhaan Allah S.W.T


Objektif
      Murid dapat membaca dan menghafaz serta memahami isi kandungan AI-Quran dengan betul.
      Murid dapat menyatakan hikmat membaca dan menghafaz AI-Quran dengan betul.
      Murid dapat menghayati dan mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar.