12 February 2014

Program Temu Murni Ibu Bapa

Program Temu Murni Ibu Bapa telah diadakan pada 12 Februari 2014. Majlis  tersebut dihadiri oleh penjaga dan ibu bapa murid Tahun 6. Tujuannya ialah untuk berkongsi maklumat dan pandangan bagi memantapkan lagi pencapaian murid-murid Tahun 6.Disamping itu, ibu bapa murid-murid tahun 6 menerima laporan keputusan ujian TOV yang telah diadakan pada 27 hingga 29 Januari 2014.