13 February 2014

Kepimpinan Pengawas Sekolah Dan Pusat Sumber 2014

Rasional
Pengawas Sekolah dan Pengawas Pusat Sumber adalah kumpulan pelajar yang berpotensi besar untuk menjana kecemerlangan diri baik dari segi akademik atau sahsiah diri. Walau bagaimanapun, didapati kumpulan pengawas yang ada di sekolah masih kurang menonjol dari segi kepimpinan dan konsep kendiri yang mantap dibelenggu perasaan malu dan tidak yakin untuk melaksanakan tugas dengan penuh iltizam dan dedikasi. Keadaan ini menyebabkan karisma mereka sebagai sebagai pemimpin kecil tidak menyerlah sekaligus ia menjadi faktor penghalang untuk mereka memberi khidmat terbaik kepada sekolah. Diharap dengan adanya seminar seperti ini akan mendedahkan mereka kepada ciri-ciri kepimpinan yang baik serta masing-masing dapat mengenal dan mengeksploitasi potensi diri ke tahap yang maksima.

Objektif
Melahirkan pengawas yang memiliki ketrampilan diri sebagai pemimpin pelajar.
Mumupuk sifat berani dan yakin diri dalam melaksanakan amanah yang diber.
Menerap nilai bekerjasama dan semangat berpasukan.
Melahiran pengawas yang cerdas mental dan cergas fizikal.

Majlis ini telah diadakan pada 13 Februari 2014 di dewan sekolah dengan kerjasama  Jabatan Penjara Malaysia Terengganu.