17 September 2013

Hari Kokurikulum SKPP 2013

Hari Kokurikulum adalah satu acara yang diadakan sebagai satu kesinambungan daripada aktiviti mingguan kokurikulum sekolah.Ia berperanan untuk menggalakkan murid aktif dalam bidang kokurikulum disamping itu memberi peluang kepada murid-murid menimba pengalaman dalam aktiviti jual beli.
 
 Antara objektif kokurikulum ialah:

a. Memupuk semangat bersatupadu dalam satu kumpulan sama ada persatuan,kelab atau unit uniform.

b .Melahirkan pelajar yang berketrampilan dan dedikasi serta mampu menjadi pemimpin yang berkaliber.

c. Menggalakkan pelajar berusaha dalam aspek kepimpinan serta dapat memupukkan sikap disiplin yang tinggi.

d. Memberi peluang kepada murid-murid yang berminat untuk lebih aktif dalam bidang kokurikulum.