14 June 2012

Program Temu Murni dan Motivasi

 Encik Muhamad bin Ngah
 Dr. Hj. Wan Rozed bin Wan Salleh
Program Temu Murni dan Motivasi telah diadakan pada 13 dan 14 Jun 2012. Majlis  tersebut dihadiri oleh penjaga dan ibu bapa murid Tahun 6. Tujuannya ialah untuk berkongsi maklumat dan pandangan bagi memantapkan lagi pencapaian murid-murid Tahun 6.
Disamping itu juga pihak sekolah telah menjemput dua orang penceramah untuk memberi motivasi kepada murid Tahun 6. Beliau ialah Encik Muhamad bin Ngah dan Dr. Hj. Wan Rozed bin Wan Salleh.