02 April 2012

Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam


Kadar gaji minimum-maksimum dan kenaikan gaji tahunan

DG41-DG54


Kadar gaji minimum-maksimum dan kenaikan gaji tahunan

DGA29-DGA38

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 bagi kenaikan gaji pegawai perkhidmatan awam persekutuan di bawah sistem saraan Malaysia bagi seluruh perkhidmatan boleh dimuat turun di sini:

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp012012.pdf