15 October 2012

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Puan Hajah Jamilah binti Muda [Guru Besar] telah menyampaikan taklimat berkaitan Pentaksiran Berasaskan Sekolah kepada guru-guru di bilik mesyuarat pada 11 Oktober 2012 pada jam 1.30 tengah hari.