20 March 2012

Menulis Cerpen

Garis panduan cara-cara menulis cerpen telah disampaikan oleh Azman bin Abdullah di Dewan SK Pasir Panjang pada 20 Mac 2012 pada jam 2.00 petang.


Cerpen juga dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita panjang yang dibukukan atau dikenali sebagai novel.

Bagaimanakah cara membuat cerpen yang baik dan menarik, berikut tipsnya:

1. Cerpen yang baik harus dapat menarik perhatian pembaca sejak perenggan pertama, jika pada awal membaca, pembaca sudah tidak tertarik atau jemu dengan isi cerita, sudah pastikan pembaca akan berhenti sebelum menyelesaikan membaca keseluruhan cerita.

2. Dialog percakapan antara beberapa watak di dalam cerpen akan membuat jalan cerita lebih menarik untuk dibaca.

3. Seorang penulis yang baik tidak hanya sekadar dapat menulis secara baik, tetapi juga harus dapat menempatkan diri sebagai pembaca, sehingga dapat memahami reaksi pembaca terhadap hasil karya menulisannya.