11 May 2011

Majlis Ibubapa dan Guru Pelajar HarapanPertemuan adalah suatu proses pengembangan pemikiran dan tingkahlaku realiti kehidupan sebenar. Segala-galannya dipupuk dan disemai berteraskan ilmu dan wadah nilai murni sosial budaya.

Matlamatnya:
Memperbaiki imej diri pelajar kepada lebih positif.
Memupuk semangat untuk terus membantu perkembangan diri pelajar.
Membantu perkembangan bakat yang tersembunyi sekaligus untuk dikembangankan.

Penceramah majlis Permaufakatan Ibubapa dan Guru Murid Harapan ialah Encik Wan Ahmad Hasbi bin Wan Jusoh, Penolong Pengarah Operasi Bahasa Arab JPNT. Majlis ini berlangsung pada 11 Mei 2011 di Dewan SKPP, jam 10.45 pagi.