16 April 2011

Kursus LADAP Kali Kedua

Tuan Haji Shuahami bin Endut Kaunselor Pentadbir dari Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Terengganu telah datang ke Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang pada 16 April 2011.

Beliau dibantu oleh Encik Rashid bin Taib [KOD PPD Hulu Terengganu]. Encik Muhammad bin Mat Ali [KOD PPD Besut] dan Encik Asmadi bin A. Gawi [KOD PPD Dungun] Mereka dijemput kerana menyampaikan Kursus Dalaman Kali Kedua iaitu Motivasi PERASA. Kursus ini bermula pada jam 8.00 pagi dan berakhir 2.30 petang.

Rasional Program Perasa

Peranan guru dan pelajar semestinya memiliki kesinambungan dalam memastikan pencapaian sesebuah sekolah.Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran lebih utuh apabila pelajar memahami dan mengenali potensi diri masing-masing.Ianya sudah pasti akan menghasilkan konsep pembelajaran pelajar yang lebih produktif dan lebih efisyen.

Guru perlu lebih bersedia dalam usaha membantu pelajar untuk berdepan dengan situasi sebenar dalam kehidupan bermasyarakat dengan permulaan alam persekolahan.

Jika segalanya telah dikuasai oleh setiap guru,mereka tetap juga memerlukan dorongan dan motivasi untuk menyerap tekanan dalam diri serta tekanan dari persekitaran.

Objektif Program Perasa ialah:
# Memantapkan "Team Bulding"dalam mencerna kecemerlangan warga SKPP.
# Meningkatkan keyakinan mengenal potensi diri serta semangat untuk memberi tumpuan penuh pada tugas yang diamanahkan.
# Wujud kerjasama erat diantara guru dan seluruh kakitangan sekolah.
# Membangkitkan perasaan saling memerlukan serta menghormati diantara satu sama lain.
# Sebagai pendorong atau penyuntik semangat untuk terus mewujudkan satu pasukan yang mantap untuk mencapai kecemerlangan.