09 February 2011

Menerima Rawatan Gigi

Menunggu untuk mendapatkan rawatan

Sedang menerima rawatan

Murid di dalam Bilik Kesihatan

Selepas menerima rawatan gigi