11 January 2011

Tiga Bersaudara Dalam Kelas 1 Amanah

Tiga kembar Nurin Fadiah Naziah,Nurin Fakiah Najdah dan Nurin Fakiah Nafiza belajar dalam kelas 1 Amanah. Bapanya bernama Nasri bin Ngah.